Odpylanie mokre

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX to obraz normatywny, który zwraca się także do urządzeń kiedy oraz systemów kontroli. Omawiane urządzenia dane są w centralnej mierze do wykorzystywania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż jest materiałem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w lokalnym systemie prawnym została wprowadzona na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich kierujących się do narzędzi i stylów ochronnych oddanych do użycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy same pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie oraz do urządzeń a i systemów ochronnych danych do wykorzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te określa się do celu poza omówionymi strefami ale które kierują na pewne funkcjonowanie do narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem.Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie wykorzystuje się między innymi do wyrobów medycznych, które wykorzystywane są w środowisku medycznym. Nie zwraca się jej więcej do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych.Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zapewnione są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dobierają się w Dodatku nr A do informacji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lekturze w terenach z treścią wybuchową".Urządzenia oraz style ochronne mogą być celem innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów a jakie również przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten powinien być ważny, prosty i niezniszczalny.Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.